Dni Nowej Pasłęki 2008 – ZAPRASZAMY


ZAWIADOMIENIE O REGATACH

VI Regaty im. Jarka Rąbalskiego

Puchar Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

Nowa Pasłęka, 1-3.sierpnia 2008

pod patronatem

Starosty Powiatu Braniewo, Burmistrza Miasta Braniewo i Wójta Gminy Braniewo

Organizator: Yacht Club Zalewu Wiślanego „Nowa Pasłęka”

14-500 Braniewo, Stara Pasłęka 9 (Dom Rybaka) , www.yachtclub.org.pl

Kontakt z Komandorem Regat :

Tadeusz Kaszczyc: Tel.: 0 603 977 033; e-mail: tkaszczyc@interia.pl

Termin i ranga regat:

VI Regaty im. Jarka Rąbalskiego / Puchar Komendanta Warmińsko-Mazurskiego

Oddziału Straży Granicznej 2008 zostaną rozegrane w dniach 1-3 sierpnia 2008 roku na Zalewie Wiślanym, a start/meta wyścigów ustawione zostaną na akwenie pomiędzy portami Nowa Pasłęka i Frombork .

Regaty są główną imprezą „ DNI NOWEJ PASŁĘKI”, organizowanych przez Hotel DOM RYBAKA.

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z: Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2005÷2008, Przepisami Pomiarowymi Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych Formuła PZŻ 2007, Przepisami Związków lub Stowarzyszeń Klas uczestniczących w regatach, niniejszym Zawiadomieniem oraz Instrukcją żeglugi.

1. Regaty zostaną rozegrane w formule wyrównawczej, w dwóch kategoriach jachtów:

A – stosujących żagle dodatkowe, B – nie stosujących żagli dodatkowych. Limit jachtów w poszczególnych kategoriach, konieczny do uznania regat za odbyte, ustala się na cztery jednostki (4). Organizator nie wyklucza możliwości rozegrania regat w klasach, stosownie do liczby i rodzajów zgłoszonych jachtów.

2. Regaty posiadają: licencję Polskiego Związku Żeglarskiego nr 183/2008

3. Biuro regat: Stara Pasłęka Hotel „Dom Rybaka”.: 0 603 977 033; tkaszczyc@interia.pl

4. Port regat: Portami stacjonowania jachtów będą :

a).Przystań YCZW przy Hotelu „Dom Rybaka” Nowa Pasłęka – głębokość wejścia do rzeki zmienna, ok., 60-80 cm.

b) Port Nowa Pasłęka – głębokość wejścia do kanału portowego zmienna, ok. 110-130 cm

c) Port Frombork – dla jachtów o większym zanurzeniu.

Organizator zapewnia bezpłatny dowozu załóg z i do Fromborka (autobus) oraz Portu Nowa Pasłęka do Domu Rybaka na ognisko integracyjne, ceremonię otwarcia/odprawę załóg oraz na ceremonię zakończenia regat i odwiezienie po uroczystości.

Organizator zapewnia nieodpłatnie korzystanie ze slipu w Porcie Nowa Pasłęka.

5. Zgłoszenia do regat: Od ukazania się niniejszego zawiadomienia o regatach, drogą elektroniczną na drukach zgłoszeń na adres Biura Regat oraz w biurze regat w dniu 01 sierpnia 2008 r w godzinach od 18:00 do 22:00 i w dniu 02 sierpnia 2008 w godzinach od 08:30 do 09:45, na drukach dostarczonych przez organizatora, a wcześniej można pobrać druk ze strony: www.yachtclub.org.pl

6. Instrukcja Żeglugi: Instrukcja Żeglugi dostępna będzie dla zawodników w chwili zgłoszenia się do regat. Wszystkie inne komunikaty umieszczane będą na tablicy ogłoszeń w Biurze Regat. Mapa schematyczna Zalewu Wiślanego umieszczona jest na stronie internetowej www.yachtclub.org.pl

7. Opłata startowa (wpisowe): wynosi 30,- zł od jachtu oraz 15,- zł od każdego zgłoszonego członka załogi i jest płatna obligatoryjnie wraz ze zgłoszeniem jachtu do regat. W ramach opłaty startowej uczestnicy uzyskują prawo do posiłku i napojów wg pkt.23

8. Pomiary jachtów: możliwość przeprowadzenia pomiarów sprawdzających żagli (za częściową odpłatnością w kwocie 20,- złotych od jachtu) w godzinach od 18:00 do 21:00 w dniu 01 sierpnia 2008 r oraz od 08:00 do 08:30 w dniu 02 sierpnia 2008r.na przystani przy Hotelu „Dom Rybaka”.

9. Otwarcie regat: Uroczyste otwarcie regat odbędzie się w dniu 02 sierpnia 2008 r o godzinie 09.30 na placu przy Hotelu „Dom Rybaka”.

10. Start do I wyścigu: Planowany jest na godzinę 12.00 w dn. 02 sierpnia 2008 r (odprawa sterników godz. 10.00)

11. Starty do kolejnych wyścigów: zgodnie z komunikatami Sędziego Głównego.

12. Wyścigi: Organizator planuje w ramach regat rozegranie jednego wyścigu w formule wyrównawczej oraz opcjonalnie, do 4 wyścigów w klasach, wszystkie w dniu 02 sierpnia 2008 r.

13. Wyniki: W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu. Regaty w klasach zostaną uznane za ważne przy rozegraniu minimum 1 wyścigu.

14. Protesty: Protesty na właściwych formularzach winny być złożone w sekretariacie Komisji Sędziowskiej w ciągu 1 godz. od chwili zakończenia ostatniego wyścigu. Czas i miejsce rozpatrywania protestów podane będzie oddzielnym komunikatem w ciągu 30 min. po upływie czasu protestowego. Również w tym czasie zostanie wywieszone zestawienie protestów informujące zawodników o protestach, w których występują jako strona lub są zgłoszeni jako świadkowie.

15. Nagrody: Ceremonia dekoracji zwycięzców, losowanie nagród oraz uroczyste zakończenie regat przewidziane jest ok. godz. 19 w dniu 02.08.2008. Jeżeli z powodu pogody nie będzie możliwe ukończenie żadnego wyścigu w tym dniu, to wyścig odbędzie się w dniu rezerwowym 03.08.2008. Przesunięta też zostanie ceremonia dekoracji i zakończenie regat . W tej sprawie wiążące będą komunikaty Biura Regat.

· Jachty sklasyfikowane na miejscach I ÷ III otrzymują puchary, a ich załogi medale,

· Nagrody wg regulaminu organizatora do wylosowania pomiędzy sklasyfikowanymi jachtami atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Sponsorów: JANMOR – Stocznia Jachtowa, APOLLO SAILS – Żaglownia, CZECH – Osprzęt żeglarski, DIALOG TELECOM, innych

16. Sternik jachtu: Osoba zgłoszona jako sternik jachtu zobowiązana jest do osobistego prowadzenia („obsługiwania urządzenia sterowego”) jachtu będącego w wyścigu.

17. Załoga jachtu zgłaszająca się do regat: wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez organizatorów i sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat .

18. Zawodnicy: uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierć wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.

19. Wszyscy uczestnicy: biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, a wynikającą z udziału w regatach.

20. Jachty startujące w regatach: muszą posiadać widoczne oznakowanie identyfikacyjne w postaci numerów na żaglach lub napisu na kadłubie.

21. Wyżywienie:

a) W pobliżu portu znajdują się sklep i restauracja. Na plaży przy Hotelu „Dom Rybaka” czynny grill.

b) Organizatorzy zapewniają zgłoszonym uczestnikom nieodpłatnie gorącą zupę po regatach na przystani

przy Hotelu „Dom Rybaka”, oraz biesiadę żeglarską (stół szwedzki) + 2 napoje w sobotę wieczorem ]

przy Hotelu „Dom Rybaka”.

22. Inne informacje :

Piątek 01.08.2008 w godz. 20 – 24.oo na plaży przy „Domu Rybaka” integracyjne ognisko żeglarskie.

Sobota02.08.2008 od godz.19.00 na scenie na plaży koncert znanej grupy szantowej

EKT Gdynia. patrz: http://www.ekt.kn.pl/

jachtklubnp1.bmp fisherman.gif

This entry was posted on środa, Lipiec 23rd, 2008 at 21:00 and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

 • Czerwiec 2019
  P W Ś C P S N
  « Mar    
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930

Comments are closed.